Dobre praktyki w marketingu szeptanym

Marketing szeptany jest dzisiaj bardzo skutecznym i tanim narzędziem. Nieumiejętnie zastosowane może doprowadzić daną markę do ruiny. Mówi się o dobrych praktykach, które powodują, że “szeptanki” są naprawdę bardzo cennym narzędziem.

Dokument Dobrych Praktyk Marketingu Szeptanego

Przez jakiś czas trwały badania nad buzz marketingiem i tym jak go stosować. Polscy specjaliści opracowali Dokument Dobrych Praktyk Marketingu Szeptanego, który jasno określa jak powinno stosować się to narzędzie. Jest to dokument, który określa czego nie powinno się robić, aby nie zaszkodzić samemu sobie oraz stosować się do ogólnie panujących zasad. Dzięki temu dowiadujemy się również, że istnieje kodeks etyczny marketingu szeptanego, który został opracowany przez Word of Mouth Marketing Association w 2008 roku.

 

Otwarte działanie

Przede wszystkim działajmy jawnie. Wiele osób do stosowania marketingu szeptanego wynajmuje tanich freelancerów (2 zł za jeden post), którzy ukrywają się pod nickami zachwalając dane produkty. Tego rodzaju posty w dużej mierze traktuje się jako spam. Jeżeli nie chcemy, aby ktoś tak potraktował w ten sposób naszą markę pokażmy, że nawiązaliśmy współpracę z daną marką i to właśnie na jej kampanii będziemy się skupiać. W roli takiego człowieka występuje eRzecznik, który dla swojego klienta opracowuje staranną kampanię.

Nieprawdziwe informacje

Przekazywanie złych, nieprawdziwych, nierzetelnych informacji zalicza się do praktyk niedozwolonych. Nigdy nie można doprowadzić do oczerniania swojej konkurencji (w szczególności, jeżeli nie mamy na to żadnych dowodów). Jeżeli na tym będzie polegał nasz marketing szeptany, to możemy być pewni, że prędzej zaszkodzimy sobie niż naszym konkurentom. Nie zapominajmy, że wielu użytkowników sieci negatywnie ocenia hejt.

buzz marketing

Prawo

Każda firma stosująca marketing szeptany musi stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów prawa: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ochronie danych osobowych, o świaczeniu usług drogą elektroniczna, o ochronie konkurencji i konsumentów i o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Kto jest uczestnikiem?

Uczestnikami kampani są internauci konsumenci. Jednak nie tylko oni zaliczają się do tego grona. Do tego grona można (nie jest to jednak wymóg konieczny!) zaliczyć osoby pracującej dla agencji zajmującej się wykonywaniem buzz marketingu. Nie zapominajmy jednak o tym, że działania wszystkich osób powinny być jawne.

Wynagrodzenie za “szeptankę”

Wyróżnia się dwie formy wynagrodzenia. Pierwsza z nich to pieniądze, czyli normalna wypłata. Druga forma zapłaty za “szeptankę” to rzeczy materialne lub też możliwość darmowego skorzystania z danych usług. Każda osoba wykonująca usługi buzz marketingu występująca jawnie w swojej roli powinna otrzymać taką formę wynagrodzenia zaliczaną do dobrych praktyk.

szeptanka

Miejsce na buzz marketing

WoMM powinno się prowadzić z przestrzeni internetowej zgodnie z obowiązującymi tam zasadami. Jeżeli dane forum ma swoje zasady, to pamiętajmy o ich przestrzeganiu. eRzecznik zanim rozpocznie swoją kampanię nawiązuje współpracę z administratorami forów, witryn, itd. Powierzchnia reklamowa udostępniania jest w większości przypadków w formie odpłatnej.

Bezpieczeństwo osób małoletnich

Dobre praktyki WoMM jasno określają, że takich “szeptanek” nie można kierować do osób poniżej trzynastego roku życia.

Kontrola nad WoMM

Osoba odpowiedzialna za buzz marketing marki musi kontrolować całość przeprowadzonej akcji przez uczestników marketingu. Stosowanie się do zasad opisanych w dokumencie wydanym przez polskich specjalistów.

Poufne informacje

Osoby wykonujące WoMM muszą pamiętać o tym, że wszelkie dane udostępnione im przez klienta powinny być zachowane w tajemnicy. Chodzi tutaj dokładnie o sprawy, których klient nie zdecydował się wyraźnie ujawniać. Część informacje zawsze pozostaje utajniona przed szerszą publicznością.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *